Tapahtuma
to 9.12.2021
klo 13.30 — 16.30

Oulun kaupunginkirjaston pop-up kirjasto

Mitä luki­sin jou­luna? Mitä luke­mista lah­jaksi lähei­selle?

Oulun kau­pun­gin­kir­jasto suo­sit­te­lee tie­toa ja tari­noita monen­lai­siin luku­het­kiin.
Voit myös kysyä luku­vink­kejä juuri sinulle tai lähei­sel­lesi!

Pie­nestä pop up ‑kir­jas­tosta voit lisäksi lai­nata kir­joja, hank­kia kir­jas­to­kor­tin, saada opas­tusta eKir­jas­ton käyt­töön ja jutella muka­via kir­jas­ton­hoi­ta­jien kanssa.

klo 14–16 luku­vink­kejä ja tie­toa kir­jas­ton pal­ve­luista

Pai­kalla pop up ‑kir­jasto n. klo 13.30–16.30.

Ter­ve­tu­loa!