Tapahtuma
ma 1.7.2019
klo 10.00 — 11.30

Oulun Kaupungin kesämuusikot Valkeaan

Oulun kau­pun­gin kesä­muusi­kot tule­vat esiin­ty­mään Val­kean Kesä­ka­dun lavalle.

Kesä­muusi­kot soit­te­le­vat tut­tuja säve­liä popu­lää­ri­musii­kista iskel­mään ja roc­kista klas­si­seen. Nuo­ruu­des­taan voi­mansa ammen­ta­vat musi­kan­tit ovat töissä Oulun kau­pun­gilla ja ilos­tut­ta­vat kuu­li­joi­taan keik­kai­le­malla kesän ajan eri puo­lilla Oulua ja nyt myös Val­kean Kesä­ka­dulla tuo­den iloa ja kesä­mieltä kau­pun­ki­lais­ten arkeen.

1.7. Kesä­ka­dun lavalla musi­soi­vat:

Anna Jack­son: laulu
Juho Kar­vo­nen: kitara, laulu
Matti Kor­ho­nen: bas­so­ki­tara
Oona Pie­tilä: laulu
San­teri Saari: cajón-rumpu

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan aurin­koi­sesta musiik­ki­tuo­kiosta!