Tapahtuma
to 7.11.2019
klo 15.00 — 17.00

Oulun kaupungin ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kohtaamistapahtuma - teemana kannabis

Ehkäi­sevä päih­de­työ EHYT ry ja Oulun kau­punki jär­jes­tä­vät Kesä­ka­dulla koh­taa­mis­ta­pah­tu­man tors­taina 7.11. klo 15–17. Toi­mi­jat jal­kau­tu­vat Kesä­ka­dulle kes­kus­te­le­maan ohi­kul­ki­joi­den kanssa kan­na­bik­sesta ja kan­na­bik­sen käy­tön herät­tä­mistä aja­tuk­sista. Tapah­tuma on osa vkolla 45 vie­tet­tä­vää val­ta­kun­nal­lista ehkäi­se­vän päih­de­työn viik­koa, jonka tee­mana on tänä vuonna kan­na­bis.