Tapahtuma
ma 6.8.2018
klo 11.30 — 14.30

Oulun Hyvinvointistudio

Oulun Hyvin­voin­tis­tu­dio on koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin kes­kit­tyvä yri­tys.
Oulun Hyvin­voin­tis­tu­dio esit­te­lee Kesä­ka­dun lavalla heillä jär­jes­tet­tä­viä kurs­seja.

Laji­koh­tai­set näy­tös­het­ket pila­tek­sesta, joo­gasta sekä sel­kä­kurs­sista ovat

klo 12:00
klo 12:40 ja
klo 13:20

Ohi­kul­ki­joilla mah­dol­li­suus osal­lis­tua pie­neen lii­kun­ta­het­keen tau­ko­lii­kun­ta­tyyp­pi­sesti ohjaa­jan esi­tel­lessä lajeja.

Ter­ve­tu­loa tau­ko­lii­kun­ta­het­keen ostos­ten lomassa!