Tapahtuma
ke 10.10.2018
klo 13.00 — 14.30

Oulun eläkkeensaajat ry:n tilaisuus

Oulun eläk­keen­saa­jat ry:n tilai­suus Kesä­ka­dun lavalla.

Ohjel­massa mm. yhdis­tyk­sen seka­kuo­ron esi­tys, nais­ten tans­si­ryhmä ja tan­hu­ryhmä.
Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan esi­tyk­sistä ja tutus­tu­maan Oulun eläk­keen­sa­jat ry:n toi­min­taan.
Tilai­suu­dessa on mah­dol­li­suus liit­tyä myös jäse­neksi.