Tapahtuma
ke 30.10.2019
klo 12.00 — 15.00

Oulun Eläkkeensaajat ry

Oulun Eläk­keen­saa­jat ry esit­te­le­vät toi­min­taansa Kesä­ka­dulla.
Kesä­ka­dun lavalla on tie­dossa elä­ke­läis­ten har­ras­ta­ja­ryh­mien esi­tyk­siä, kuo­ro­lau­lua, tans­sia ja muita esi­tyk­siä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan toi­min­taan ja naut­ti­maa esi­tyk­sistä!