Tapahtuma
la 16.9.2023
klo 14.00 — 16.00

Oululainen lastenkirjailija Päivi Tuulikki Koskela vierailee Suomalaisessa Kirjakaupassa la 16.9.

Oulu­lai­nen las­ten­kir­jai­lija Päivi Tuu­likki Kos­kela vie­rai­lee Suo­ma­lai­sessa Kir­ja­kau­passa la 16.9.  klo 14–16.

Ter­ve­tu­loa Suo­ma­lai­seen Kir­ja­kaup­paan Val­kean 1. ker­rok­seen.