Tapahtuma
ti 6.8.2019
klo 17.00 — 20.00

Oulu Roller Derby esittäytyy

Oulu Rol­ler Derby ry tulee esit­te­le­mään urhei­lu­la­jia.
Seu­ran jäse­net ker­to­vat kiin­nos­tu­neille lajista enem­män.

Syk­syllä jär­jes­te­tään ilmai­sia kokei­lu­ker­toja kiin­nos­tu­neille.
Mak­sut­to­mat kokei­lu­ker­rat eivät sido sinua mihin­kään ja voit osal­lis­tua vaikka jokai­seen.

Tule pai­kan päälle, niin ker­romme lisää!