Tapahtuma
pe 22.11.2019
klo 16.30 — 18.30

Oulu oivaltaa -päivä

Tule kuu­le­maan, näke­mään ja koke­maan, miten sivis­tys raken­taa Oulua.

Tilai­suu­den juon­taa “Tori­pol­liisi” Allu Ala­talo.

Ohjelma

klo 
16:30 Tori­pol­lii­sin ter­veh­dys: Oulu oival­taa, sivis­tys raken­taa Oulua

16:40 Koos­te­vi­deo oulu­lais­ten las­ten ja nuor­ten Oulu oival­taa ‑tut­ki­mus­mat­koista

16:45 Kau­la­hui­vin lah­joit­ta­mi­nen Tori­pol­lii­sille

16:55 Oulun kon­ser­va­to­rio esiin­tyy

17:05 Jussi Lot­vo­nen: Lii­kun­nan iloa kai­kille

17:20 Oulu-opis­ton sir­kus­esi­tys

17:35 Teuvo Pak­ka­lan kou­lun musiik­ki­luok­ka­lais­ten Oulu-lau­lu­jen sikermä

17:50 Oulun tai­de­koulu esiin­tyy

18:05 Yhteis­tans­sin opet­telu Oulu oival­taa ‑lau­lun tah­tiin

18:15 Lop­puil­lan tapah­tu­mien lyhyt esit­tely. Mah­dol­li­suus sel­fieen Tori­pol­lii­sin kanssa.

18:30 Voit jat­kaa iltaa kir­jain­suun­nis­tuk­sen mer­keissä.
Suun­nis­tus­kar­tan saat Val­kean kesä­ka­dulta. Kau­la­hui­vin vienti Tori­pol­liisi-pat­saalle.