Tapahtuma
ke 13.6.2018
klo 14.00 — 15.00

Oulu nuorten pyöräilykaupunkina -keskustelutilaisuus

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kunta ja Urheilu ry jär­jes­tää Oulu nuor­ten pyö­räi­ly­kau­pun­kina kes­kus­te­li­ti­lai­suu­den Val­kean Kesä­ka­dun lavalla.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­dessa on pai­kalla päät­tä­jiä, nuo­ria ja asian­tun­ti­joita.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den sisältö:

  • Miten Oulussa huo­mioi­daan pyö­räi­li­jät? Miten edis­te­tään pyö­räi­lyn tur­val­li­suutta?
  • Koke­muk­set Oulusta pyö­räi­ly­kau­pun­kina ja ideat pyö­räi­ly­kult­tuu­rin kehit­tä­mi­seen

Ter­ve­tu­loa!

 

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus liit­tyy nuor­ten omaan Pyö­rällä pääs­tään! / Syk­ke­licity ‑hank­kee­seen.

Lisä­tie­toja https://www.facebook.com/sykkelicity/hank­keen Face­book-sivuilta.