Tapahtuma
pe 17.11.2023

Ohjelmaa Valkeassa Lumo Light Festival -viikonloppuna

Lumo Light Fes­ti­val tuo jäl­leen valoa pimeän mar­ras­kuun kes­kelle 17.–19.11.

Lumo-valo­fes­ti­vaali on Oulun kau­pun­gin toteut­tama koko per­heen ilmai­nen ja kai­kille avoin tapah­tuma. Tutustu Lumo-valo­fes­ti­vaa­lin ohjel­maan täällä.

Val­keassa luvassa vii­kon­lop­puna musiik­kia ja tai­detta. Tule samalla ihas­te­le­maan myös kaup­pa­kes­kuk­semme upeita jou­lu­va­loja!

 

KAUPPAKESKUS VALKEASSA LUMO-VIIKONLOPPUNA

Pe 17.11. klo 18:00–18:30 ja 19:30–20:00 Oulu­bus­kers, Kesä­ka­dun lava

Oulu­bus­kers on kah­desta nuo­resta koos­tuva duo, jota täh­dit­tä­vät Nanna Lou­hela ja Ame­lia Kis­ner. Oulu­bus­kers on saa­nut nimensä siitä, että duo on esit­tä­nyt lau­lu­jaan mm. Oulun kaduilla, eli he ovat ns. bus­kail­leet. Oulu­bus­kers esit­tää pop- ja soul-vivah­teista musiik­kia sekä mar­ras­kui­sessa setis­sään myös jou­lu­musiik­kia. Nan­nan ja Ame­lian kei­koilla pää­set lau­la­maan ja tans­si­maan mukana!

La 18.11. klo 10:00–17:00 Kai­kuArt pop up ‑tai­de­gal­le­ria, Kesä­ka­dun lava

Lau­an­taina Kai­kuAr­tin pop-up gal­le­rian aikana val­mis­tuu VALKEA LUMO ‑tai­de­teos. Tule ihas­te­le­maan luo­mi­sen pro­ses­sia samalla, kun kier­rät Lumo-valo­fes­ti­vaa­lin kieh­to­via teok­sia. 

Pop-up gal­le­rian mil­tei kaikki tai­de­teok­set ovat ensie­sit­te­lyssä. Mukana on sekä pin­noi­tet­tua tai­detta että abstrak­teja akryy­li­maa­lauk­sia.

Ter­ve­tu­loa!