Tapahtuma
ti 28.1.2020

Taitajamestari 2020 Floristiikan semifinaali

Vuo­den 2020 Kuk­ka­si­don­nan tai­ta­jien semi­fi­naa­lit jär­jes­te­tään Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla.

Flo­ris­tii­kan teh­tä­vät perus­tu­vat puu­tarha-alan perus­tut­kin­toon.
Perus­tut­kin­non ammat­ti­ni­mike on puu­tar­huri.

Semi­fi­naa­lissa kil­pai­lija työs­ken­te­lee omassa työ­pis­tees­sään. Kil­pai­li­jat saa­vat tar­kem­man kil­pai­lu­teh­tä­vän kil­pai­lu­päi­vän alussa.

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan kuk­ka­si­don­nan tai­ta­jia työs­sään!