Tapahtuma
pe 12.10.2018
klo 14.00 — 17.00

Nuorisotyöviikon tapahtuma

Nuo­ri­so­työ­vii­kon tapah­tuma.

Tapah­tu­massa tuo­daan esille oulu­laista nuo­ri­so­työtä ja sen laa­juutta toi­min­nal­li­sesti.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut/nuorisopalvelut.

Ter­ve­tu­loa!