Tapahtuma
pe 14.2.2020
klo 11.30 — 17.30

Mun Oulu verkkomedian avajaiset Kesäkadulla

Mun Oulu verk­ko­me­dia avau­tuu ystä­vän­päi­vänä! Tule juh­lis­ta­maan ava­jai­sia kans­samme kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan. Löy­dät mei­dät Kesä­ka­dulta, esiin­ty­mis­la­van kupeesta klo 11.30–17.30.

Ystä­vän­päi­vän kun­niaksi voit myös ottaa itses­täsi kuvan kave­rien tai mui­den rak­kaim­piesi kanssa. Mun Oulun kuvaus­seinä “punai­sine mat­toi­neen” odot­taa sinua! Kuvan saat tie­tysti mukaasi muis­toksi.

Entä mistä aiheesta tai kenestä mie­len­kiin­toi­sesta hen­ki­löstä sinä haluai­sit lukea Mun Oulusta? Tule ker­to­maan meille.

Päi­vän aikana syn­tyy Mun Oulu ‑biisi, jonka sanoi­tuk­seen voi jokai­nen vai­kut­taa.