Tapahtuma
la 8.6.2019
klo 17.00 — 19.00

Mis mun muki? -kilpailun palkintojen jako + SANA esiintyy

LIIKU, RATKAISE ARVOITUKSET JA VOITA

Mis mun muki? — on kai­kille avoin Oulussa lau­an­taina 8.6.2019 jär­jes­tet­tävä ulkoil­ma­kil­pailu, joka pis­tää kro­pat liik­keelle ja aivot rak­sut­ta­maan!

Kil­pailu päät­tyy Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan, jossa jae­taan pal­kin­not kol­melle eri parille (toi­sen oltava vähin­tään 18-vuo­tias).

Nyt ei auta jaka­mi­nen, tyk­kää­mi­nen tai arpo­mi­nen, vaan voitto on kiinni nopeu­desta ja kek­se­liäi­syy­destä! Ota haaste vas­taan ja lähde mukaan kesän jän­nit­tä­vim­pään kil­pai­luun! Katso tar­kem­mat kil­pai­lu­tie­dot lin­kistä. 

Pal­kin­to­jen jako alkaa Val­kean Kesä­ka­dun lavalla n. klo 17.
Pal­kin­to­jen jaon jäl­keen n. klo 18 lavalla esiin­tyy RAP art­siti SANA.

Ter­ve­tu­loa!