Tapahtuma
ma 5.11.2018
klo 11.00 — 12.00

Miesten viikon tapahtuma

Mies­ten vii­kon tapah­tuma Val­kean Kesä­ka­dun lavalla.
Mies­ten vii­kon avulla pyri­tään lisää­mään mies­ten hyvin­voin­tia sekä herät­tä­mään kes­kus­te­lua mies­ten ase­masta suo­ma­lai­sessa yhteis­kun­nassa.
Luvassa mm. Äijä­ba­letti

Lue lisää: https://www.facebook.com/miehetkuulolla/

Mukana ole­vat jär­jes­tä­jä­ta­hot: Oulun kau­punki (kir­jas­to­pal­ve­lut, neu­vo­la­pal­ve­lut), Oulun ev. lut. seu­ra­kun­nat, Pelas­ta­kaa Lap­set ry, Oulun Ensi- ja tur­va­koti ry, Vuolle Set­le­mentti, Suo­men Van­hem­pain­liitto (EPeLI-hanke), Hyvän­mie­len talo ja Suo­men Set­le­ment­ti­liitto.

 

Ter­ve­tu­loa!