Tapahtuma
ke 15.5.2024
klo 19.00 — 20.15

Meet & Greet ke 15.5. klo 19-20.15 Nuorisotila Nurkassa

Hei sinä Val­keassa aikaasi viet­tävä nuori!

Ovatko Nuor­ten omat jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat Nojat ja Oulun ank­ku­ri­tiimi sinulle jo tut­tuja?

Tule tapaa­maan heitä ja jut­te­le­maan kaup­pa­kes­kuk­sessa hen­gai­lusta ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan työstä sekä kuu­le­maan, miksi Oulun ank­ku­ri­tiimi jal­kau­tuu Val­ke­aan.

Pai­kalla myös arvon­taa! Osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvomme lef­fa­lip­puja sekä lah­ja­kort­teja Val­kean liik­kei­siin. Tar­jolla myös pientä pur­ta­vaa.

Mitä: Val­kean Nur­kan Meet & Greet
Missä: Nuor­ten­tila Nurkka, Kaup­pa­kes­kus Val­kea 1. ker­ros
Mil­loin: ke 15.5. klo 19.00–20.15.