Tapahtuma
pe 11.1.2019

Mallicasting/koekuvaus

HALUATKO MALLIKSI?

Oletko sinä seu­raava huip­pu­malli, mai­nos­kasvo vai catwalk lavo­jen uusi tähti?

Model Huint 2019 mal­licas­ting / koe­ku­vauk­set uusille kas­voille @ Oulu, kaup­pa­kes­kus Val­kea per­jan­taina 11.1.2019 klo 14–20 ja lau­an­taina 12.1.2.2019 klo 11–17!

Tule tapaa­maan hen­ki­lö­kun­taamme ja jut­te­le­maan omista mah­dol­li­suuk­sis­tasi mal­lia­lalla!

Fas­hion Model Agency hakee uusia mal­li­kas­voja kai­kista ikä­ryh­mistä
koti­mai­sille sekä kan­sain­vä­li­sille mal­li­mark­ki­noille , mai­nos ja muo­ti­ku­vauk­siin, muo­ti­näy­tök­siin sekä kan­sain­vä­li­siin malli- ja kau­neus­kil­pai­lui­hin.

Ter­ve­tu­loa tapaa­maan hen­ki­lö­kun­taamme ja kes­kus­te­le­maan mah­dol­li­suuk­sis­tasi alalla.
Lisä­tie­dus­te­lut booking@fashionmodel.fi / 0440623925

Voit hakea mal­liksi myös osoit­teessa www.fashionmodel.fi/haemalliksi.