Tapahtuma
la 19.5.2018

Maailman mehiläispäivän infopiste

Poh­jo­lan mehi­läis­hoi­ta­jat ry tule­vat kevä­ka­dulle ker­to­maan mehi­läi­sistä, nii­den mer­ki­tyk­sestä sekä mehi­läis­ten hoi­dosta har­ras­tuk­sena ja ammat­ti­na­kin.
Esit­teitä ja resep­ti­vih­koja jaossa kai­kille kiin­nos­tu­neille.
Mais­ta­tel­ta­vana myös pai­kal­lista huna­jaa ja huna­ja­juo­maa.

Maa­il­man mehi­läis­päi­vää vie­te­tään viral­li­sesti 20.5.
Lisää tie­toa mehi­läis­ten­hoi­dosta http://www.mehilaishoitajat.fi/

 

Ter­ve­tu­loa!