Tapahtuma
ti 21.9.2021
klo 14.00 — 18.00

Maailman Alzheimer-päivän tilaisuus

Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tys jär­jes­tää Maa­il­man Alz­hei­mer-päi­vän tilai­suu­den Kaup­pa­kes­kus Val­keassa, Kesä­ka­dun lavalla.

Ilta­päi­vän aikana myön­ne­tään vuo­sit­tai­nen Välitä-tun­nus­tus muis­ti­per­hei­den hyvin­voin­tia edis­tä­neelle taholle tai hen­ki­lölle.

Muis­tiyh­dis­tys on tavat­ta­vissa pai­kan päällä klo 14–18. Luvassa pientä ohjel­maa.

Tilai­suus on kai­kille avoin.

Ter­ve­tu­loa!