Tapahtuma
pe 14.8.2020
klo 16.00 — 06.00

Livelähetys: Taiteiden Yö & Muusajuhlat

Tai­tei­den Yö & Muusa­juh­lat klo 16–06

Val­kean Kesä­ka­dun LED näy­töllä suora mara­ton­lä­he­tys läpi yön Kult­tuu­ri­la­bo­ra­to­riosta Piki­saa­resta sekä etä­pis­teistä len­tä­vän toi­mit­ta­jan mukana Oulun ydin­kes­kus­tassa. Ohjel­massa on esit­tä­vää tai­detta, vie­rai­luja gal­le­rioi­hin sekä kes­kus­te­luja oulu­lais­ten kult­tuu­rin­te­ki­jöi­den kanssa.