Tapahtuma
la 15.2.2020
klo 12.00 — 14.00

Suomen Lions liitto: Isäntäperheenä vaihto-oppilaalle

Suo­men Lions Liitto etsii isän­tä­per­heitä hei­nä­kuussa tapah­tu­valle kan­sain­vä­li­selle nuo­ri­so­vaih­dolle. Saa­pu­vat nuo­ret ovat iäl­tään n. 15–20 vuo­tiaita. Nuo­ret ovat Euroo­pasta, Poh­jois-Ame­ri­kasta, Etelä-Ame­ri­kasta ja Aasiasta. Isän­tä­per­heitä tar­vi­taan ajalla 11.7–1.8.2020 (Euroo­pan ulko­puo­li­set) ja 18.7.–1.8.2020 (Euroop­pa­lai­set). Ter­ve­tu­loa Val­kean käve­ly­ka­dulle la 15.2.2020 klo 12–14 kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan aiheesta lisää! Pai­kalla myös Lions Club Oulu Avai­men jäse­niä ker­to­massa Lions-toi­min­nasta!