Tapahtuma
la 6.4.2024
klo 10.00 — 14.00

Liikunta valtaa Valkean Kesäkadun la 6.4.!

Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kunta ja Urheilu ry yhteis­työssä alu­een urhei­luseu­ro­jen kanssa tuo­vat lii­kun­nan iloa Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulle 6.4.2024 klo 10.00–14.00.

Tule tutus­tu­maan urhei­luseu­ro­jen toi­min­taan ja seu­raa­maan hui­keita laji­näy­tök­siä! Pai­kalla myös Lii­kun­nan alue­jär­jes­tö­jen Jekku-jänö-hahmo.

Mukana ole­vat urhei­luseu­rat:

Dance Sport Club Oulu, DSC Oulu ry
Meri­koski SBT ry
Nort­hern Lights Cheer­lea­ding NLC ry
Oulun Jousi­mie­het ry
Oulun Kara­te­seura ry
Oulun Miek­kai­luseura ry
Oulun Pyrintö ry
Oulu Rol­ler Derby ry
Oulun Voi­mis­te­li­jat ry
Oulun Voi­mis­te­luseura OVOS ry
Ter­va­rit ry

Lavaoh­jelma:

10.15 Ter­va­rit Junio­rit
10.25 Oulun voi­mis­telu
10.35 Oulun Pyrintö
10.45 DSC
10.55 OVOS
11.05 Oulun Kara­te­seura
11.15 Oulun Miek­kai­luseura
11.25 Nort­hern Lights Cheer­lea­ding
11.45 Ter­va­rit Junio­rit
12.00 Oulun Pyrintö
12.15 Oulun Kara­te­seura
12.30 DSC
12.45 OVOS
13.00 Nort­hern Lights Cheer­lea­ding
13.15 Oulun Voi­mis­telu
13.30 Oulun Miek­kai­luseura

Ter­ve­tu­loa!


Kuva: Tero Takalo-Eskola