Tapahtuma
la 24.8.2019
klo 10.00 — 11.00

Kristillisdemokraattien puoluekokouksen järjestämä yleisötilaisuus

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien sään­tö­mää­räi­nen puo­lue­ko­kous pide­tään Oulussa lau­an­taina 24.8.2019 ja sun­nun­taina 25.8.2019. Itse puo­lue­ko­kous pide­tään Poh­jan­kar­ta­non kou­lun juh­la­sa­lissa.

Puo­lue­ko­kous­jär­jes­tää tori­ta­pah­tu­mana ylei­sö­ti­lai­suu­den Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla. Pai­kalla mukana mm. kan­san­edus­ta­jia.

Ter­ve­tu­loa!