Tapahtuma
to 15.8.2019
klo 20.00 — 20.30

Korttelihaipakka: "Cassiopeia goes PMMP"

Kesä­ka­dun lavalla esiin­tyy Oulun Yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan seka­kuoro Cas­sio­peia, joka koos­tuu hie­man yli 50 lau­la­jasta.

Cas­sio­peia on tänä vuonna teh­nyt uuden levyn, joka sisäl­tää 15 kap­pa­letta PMMP:n musiik­kia, jotka on kaikki var­ta­vas­ten teh­tyjä tilaus­so­vi­tuk­sia maamme etu­ri­vin sovit­ta­jilta.

Esiin­ty­mi­sen jäl­keen sinulla on mah­dol­li­suus ostaa kuo­ron uusin levy.

Ter­ve­tu­loa!