Tapahtuma
to 13.8.2020
klo 17.00 — 21.00

Korttelihaipakan esiintyjien aikataulu

Tänään Val­keassa musiik­kie­si­tyk­sia Kesä­ka­dulla.

klo 17:00–18:00 Valona ‑yhtye
klo 19:00–20:00 Oulu Big Band
klo. 20:00–21:00 Hert­ta­niemi ‑yhtye

Valona ‑yhtye
Valona ‑yhtye on syn­ty­nyt luo­mi­sen ilosta, lau­lun ja sano­jen yhteen­su­lat­ta­mi­sen voi­masta. Lau­luissa kuul­laan elä­män kau­neu­desta, mani­fes­toi­daan toi­veita todeksi, unoh­ta­matta silti ihmi­syy­den haa­voit­tu­vai­suutta ja kipu­koh­tia.

Näitä tee­moja ryt­mit­tää maan­lä­hei­set stem­ma­har­mo­niat ja maa­il­man­musai­nen mei­ninki suo­ma­lai­sella twis­tillä. Tätä yhtyettä täh­dit­tää kak­sos­sis­kot Heidi ja Sanni Inget.

Oulu Big Band
Oulu Big Band ohjel­mis­ton perusta koos­tuu van­hoista kun­non big­band-musii­kin iki­vih­reistä klas­si­koista. Sekä vähän muus­ta­kin hyvästä ja viih­dyt­tä­västä musii­kista.

Hert­ta­niemi ‑yhtye
Hert­ta­niemi Oulu­lai­nen on uutta, folk­hen­kistä pop­musiik­kia esit­tävä yhtye, joka jul­kai­see ensim­mäi­sen singlensä elo­kuussa 2020. Yhtye on perus­tettu vuonna 2019, ja se koos­tuu seit­se­mästä oulu­lai­sesta ammat­ti­muusi­kosta. Kort­te­li­hai­pa­kassa yhtyeessä näh­dään pie­nempi akus­ti­nen kokoon­pano, jossa esiin­ty­vät Enni-Maria Lämsä, Valt­teri Huo­vi­nen ja Panu Kos­kela.

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan hyvästä musii­kista ostos­reis­sun yhtey­dessä!