Tapahtuma
la 30.3.2019
klo 10.00 — 14.00

Kokoomus Valkean lavalla

Ter­ve­tu­loa lau­an­taina 30.3. Val­kean kesä­ka­dulle tutus­tu­maan Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­siin!

Päi­vän ohjelma:
10.00 Tilai­suu­den avaus, ehdok­kai­den esit­te­lyt

10.30 Panee­li­kes­kus­telu: Vas­ta­syn­ty­neestä van­huk­seen -
pide­tään kaikki mukana
Kes­kus­te­le­massa Pau­liina Val­ko­virta ja Sami Pik­kuaho.

11.00 Panee­li­kes­kus­telu: Hyvin­vointi perus­tuu työ­hön
Kes­kus­te­le­massa Jarmo J. Husso, Miika Suti­nen ja Eero
Suu­tari.

11.30 Onnen­pyö­rän pyö­ri­tystä ja muuta väliai­kaoh­jel­maa

12.00 Panee­li­kes­kus­telu: Osaa­mi­sella ja oppi­mi­sella
mah­dol­li­suuk­siin kiinni
Kes­kus­te­le­massa Sofia Ervasti, Tiina Gal­len ja Mari-Leena
Tal­vi­tie.

12.30 Panee­li­kes­kus­telu: Tur­val­li­suus on perus­oi­keus
Kes­kus­te­le­massa Janne Heik­ki­nen, Juha Hän­ni­nen ja
Hanna Saari.

13.00 Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den esit­te­lyt

13.30 Tilai­suu­den pää­tös­sa­nat

Samaan aikaan Rotu­aa­rilla on käyn­nissä vaa­li­ky­län ava­jai­set, joten kan­nat­taa poi­keta myös siellä!