Tapahtuma
la 14.9.2019
klo 13.00 — 16.00

Uuden kirjallisuusfestivaalin Pop-up Kirjamessut ja Botnia-kirjapalkintoehdokkaiden julkistaminen

Oulun kir­jai­li­ja­seura jär­jes­tää pop-up kir­ja­mes­sut Val­kean Kesä­ka­dulla.
Kir­ja­mes­suilla jul­kis­te­taan tämän­vuo­ti­set Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­toeh­dok­kaat.

MESSUOHJELMA
Klo 13.00. Ter­ve­tu­loa. Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­taja Mikko Salmi.
Klo 13.05. Saaga
Klo 13.15. Kicki Sehls­tedt: Älä silmä pieni (Like, 2019). Kasi­mir Sand­backa haas­tat­te­lee.
Klo 13.30. Lauri Ahti­nen: Ero­päi­vä­kirja (Like, 2019).
Klo 13.40. Oulun kir­jai­li­ja­seura ry:n puheen­joh­taja Antti Lei­kas ker­too Bot­nia-pal­kin­nosta.
Klo 13.50. Bot­nia-pal­kin­non raa­din puheen­joh­taja, kir­jal­li­suu­den pro­fes­sori Sanna Kar­ku­lehto. Bot­nia-raati esi­tel­lään.
Klo 14.00. Bot­nia-pal­kin­toeh­dok­kai­den jul­kis­ta­mi­nen. Pia Kai­ta­suo haas­tat­te­lee.
Klo 14.30. Saaga
Klo 14.40. Mikko Moi­la­nen: Suo­men pyö­ve­lit (Docendo, 2019). Pia Kai­ta­suo haas­tat­te­lee.
Klo 14.50. Jere Var­tiai­nen lukee runo­jaan.
Klo 15.00. Kata­riina Vuori ker­too tie­to­kir­jois­taan. Pia Kai­ta­suo haas­tat­te­lee.
Klo 15.10. Lauri Hir­vo­nen: Pei ja Ryh­veli pelas­ta­jina (Mäkelä, 2019).
Klo 15.20. Saaga
Klo 15.30. Hur­Hu­rin tai­kas­how

Mes­sua­lu­eella kir­jai­li­jat myy­vät kir­jo­jaan.

Ter­ve­tu­loa!