Tapahtuma
la 25.5.2024
klo 10.00 — 14.00

Ketturieha la 25.5.

Ter­ve­tu­loa Ket­tu­rie­haan la 25.5.!

Tou­ko­kuun Ket­tu­rie­hassa nau­ti­taan keväästä! Luvassa on kivaa ohjel­maa per­heen pie­nim­mille: istu­te­taan oma kasvi, tun­nis­te­taan maa­ti­lan eläi­miä ja hypi­tään kep­pi­he­vo­silla este­ra­toja. Ja mikäpä Ket­tu­rieha se oli­si­kaan, jos pai­kalle ei tulisi itse Roihu-Kettu!

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään kevät­kyl­vöjä Roihu-Ketun kanssa!

 

Lau­an­tain 25.5. ohjelma:

Klo 10:00–14:00 Roihu-Ketun kevät­kyl­vöt val­taa­vat Val­kean 3. ker­rok­sen

  • Istuta oma kas­visi
  • Tee maa­ti­lan eläin­ten tun­nis­tus­teh­tävä ja osal­listu kyl­vö­pa­ke­tin arvon­taan
  • Ajele polku- ja pot­kut­rak­to­reilla
  • Hypi este­ra­toja kep­pi­he­vo­silla
  • Piirrä ja väritä maa­ti­la­ku­via
  • Leiki eläin­le­luilla

Roihu-Kettu pai­kalla tasa­tun­nein: 10:00–10:15 / 11:00–11:15 / 12:00–12:15 / 13:00–13:15. 

Ket­tu­rieha on Val­kean ikioma tois­tuva las­ten­ta­pah­tuma. Jokai­nen Ket­tu­rieha on täynnä ohjel­maa ja muka­vaa puu­haa per­heen pie­nim­mille kaup­pa­kes­kuk­sen 3. ker­rok­sessa.

 

Muka­vaa teke­mistä shop­pai­lun lomaan

Ket­tu­rie­haa vie­te­tään aina Val­kean 3. ker­rok­sessa, kes­kellä lap­si­per­heille tär­keitä pal­ve­luja. Val­kean 3. ker­rok­sessa sijait­se­vat Val­kean leik­ki­paikka, las­ten­vaa­te­liik­keet ja suuri osa kaup­pa­kes­kuk­sen ravin­to­loista. Siksi Ket­tu­rie­hassa on helppo pis­täy­tyä ostos­ten lomassa ja koko per­heelle mais­tu­vaa evästä löy­tyy läheltä!

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami.