Tapahtuma
la 24.2.2024
klo 10.00 — 14.00

Ketturieha la 24.2.

Ter­ve­tu­loa Roihu-Ketun sir­kus­päi­vään la 24.2.!

Hel­mi­kuun Ket­tu­rie­hassa sir­kus­tel­laan! Luvassa on kivaa ohjel­maa per­heen pie­nim­mille: opi­taan sir­kus­temp­puja Täh­ti­sir­kuk­sen työ­pa­joissa, mais­tel­laan hat­ta­raa, ote­taan kas­vo­maa­lauk­set ja osal­lis­tu­taan Suo­men Tivo­lin lip­puar­von­taan! Ja mikäpä Ket­tu­rieha se oli­si­kaan, jos pai­kalle ei tulisi itse Roihu-Kettu.

Ter­ve­tu­loa oppi­maan sir­kus­tai­toja!

 

Lau­an­tain 24.2. ohjelma:

Klo 10:00–14:00 Roihu-Ketun sir­kus­päivä val­taa Val­kean 3. ker­rok­sen

  • Osal­listu arvon­taan piir­tä­mällä pelle. Voit voit­taa liput Suo­men Tivo­liin!
  • Opi sir­kus­temp­puja osal­lis­tu­malla Täh­ti­sir­kuk­sen Yhtä Sir­kusta ‑työ­pa­joi­hin. Työ­pa­jat kes­tä­vät koko tapah­tu­man ajan. Pajassa on eri­lai­sia tasa­pai­noilu- ja jonglee­raus­vä­li­neitä, van­teita ja sir­kuk­sesta tut­tuja jut­tuja!
  • Käy kas­vo­maa­lauk­sessa kas­vo­maa­laaja Miralla
  • Mais­tele hat­ta­raa!
    Hat­ta­raa jaossa: 10:00–10:30 / 11:00–11:30 / 12:00–12:30 / 13:00–13:30
  • Roihu-Kettu pai­kalla tasa­tun­nein: 10:00–10:15 / 11:00–11:15 / 12:00–12:15 / 13:00–13:15.

Ket­tu­rieha on Val­kean ikioma tois­tuva las­ten­ta­pah­tuma. Jokai­nen Ket­tu­rieha on täynnä ohjel­maa ja muka­vaa puu­haa per­heen pie­nim­mille kaup­pa­kes­kuk­sen 3. ker­rok­sessa.

 

Muka­vaa teke­mistä shop­pai­lun lomaan

Ket­tu­rie­haa vie­te­tään aina Val­kean 3. ker­rok­sessa, kes­kellä lap­si­per­heille tär­keitä pal­ve­luja. Val­kean 3. ker­rok­sessa sijait­se­vat Val­kean leik­ki­paikka, las­ten­vaa­te­liik­keet ja suuri osa kaup­pa­kes­kuk­sen ravin­to­loista. Siksi Ket­tu­rie­hassa on helppo pis­täy­tyä ostos­ten lomassa ja koko per­heelle mais­tu­vaa evästä löy­tyy läheltä!

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami.