Tapahtuma
la 21.7.2018
klo 12.00 — 16.00

Kesäyrittäjät <3 Valkea

Kesän 2018 nuo­ret kesäy­rit­tä­jät val­taa­vat Val­kean kesä­ka­dun.
Nämä roh­keat nuo­ret yrit­tä­jät kokei­le­vat yrit­tä­jyyttä kesän ajan ja saa­pu­vat Val­ke­aan myy­mään ja esit­te­le­mään tuot­tei­taan sekä pal­ve­lui­taan.

Tule tsek­kaa­maan kesän menes­tys­ta­ri­nat, nuor­ten kesäy­rit­tä­jien hie­not yri­tyk­set ja teke­mään löy­töjä!

Nuo­rissa on voi­maa!

www.kesayrittaja.com