Tapahtuma
la 21.4.2018
klo 10.00 — 16.00

Kesäteatteri Meri Oulun promootio Reinikaisesta

Kesä­teat­teri Meri Oulun pro­moo­tio tule­van kesän “Rei­ni­kai­nen” esi­tyk­sestä.

Pai­kalla jaossa Meri Oulun esit­teitä, sekä mah­dol­li­suus nähdä esi­tyk­sen näyt­te­li­jöitä päi­vän aikana.
Näyt­te­li­jöi­den vie­rai­lua­jasta ei ole tark­kaa tie­toa.