Tapahtuma
ma 30.12.2019
klo 16.00 — 21.00

Kaupunkitanssit: katutaidetyöpaja, Underground Moves jamit & Olli PA

Oulu Urban Cul­ture ry tuo valoa pimey­den kes­kelle jär­jes­tä­mällä Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten yhtei­söl­li­sen tapah­tu­man 30.12.!

Päi­vän aikana näh­tä­vänä ja koet­ta­vana on niin tans­sia, tai­detta kuin räp­pi­musiik­kia­kin. Tapah­tu­man kan­tava teema on yhdessä teke­mi­nen ja yhtei­söl­li­syys. Tule tai­tei­le­maan ja hen­gai­le­maan Oulun Katu­taide ry:n työ­pa­jaan, tans­sah­te­le­maan troop­pis­ten ryt­mien tah­tiin Underground Move­sin kanssa tai tule kuu­le­maan pit­kän lin­jan oulu­lais­räp­pä­riä, Olli PA:ta. Tapah­tu­man aikana tun­nel­maa luo­massa DJ Fairwax.

Onko sinulla ideoita, mitä Oulussa pitäisi mie­les­täsi tapah­tua? Tule heit­tä­mään ehdo­tuk­sesi ja kes­kus­te­le­maan osal­lis­tu­vasta bud­je­toin­nista kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen ja yhtei­sö­toi­min­nan ideoin­ti­pa­jaan!

✨ OHJELMASSA ✨

16:00 Oulun Katu­taide ry:n katu­tai­de­työ­paja ja ideoin­ti­paja
19:00 Underground Moves lives­how ja tans­si­ja­mit
20:00 Olli PA:n keikka