Tapahtuma
la 1.2.2020
klo 12.00 — 16.00

KameOn: Minecraft goes Valkea

KameOn jär­jes­tää yhteis­työssä Kaup­pa­kes­kus Val­kean kanssa Minec­raft-raken­te­lu­kil­pai­lun lau­an­taina 1. hel­mi­kuuta klo 12–16 kaup­pa­kes­kuk­sen Kesä­ka­dulla.

Jokai­sella kil­pai­luun osal­lis­tu­jalla on 30 minuut­tia aikaa raken­taa luo­vasti oman näköi­nen raken­nelma (esim. raken­nus, tai­de­teos, monu­mentti).

Arvos­te­lussa arvioi­daan tai­de­teok­sen koko­nai­suutta ja luo­vuutta. Äänes­tys tapah­tuu pai­kan päällä Kaup­pa­kes­kus Val­keassa ja päi­vän päät­teeksi voit­taja pal­ki­taan peli­kuu­lok­keilla, jotka lah­joit­taa tapah­tu­maa spon­so­roiva Pris­man Gaming.

Ei muuta kuin tree­naa­maan raken­te­lua ja lau­an­taina mukaan kisai­le­maan!