Tapahtuma
pe 16.8.2019
klo 15.00 — 15.30

Kaleva Cup -jalkapalloturnauksen lohkoarvonta

Perin­tei­nen Kaleva Cup eli nap­pu­la­tur­naus on jär­jes­tetty vuo­desta 197o läh­tien.
Kyseessä on 12-vuo­tiai­den poi­kien ja tyt­tö­jen Poh­jois-Suo­men mes­ta­ruus­tur­naus.

Kaleva Cup täyt­tää ensi vuonna 50 vuotta, joten tuleva tur­naus on 50:s ja se on juh­li­mi­sen arvoi­nen asia. Tämän kun­niaksi jär­jes­te­tään loh­koar­von­nat Val­kean Kesä­ka­dulla.

Itse tur­naus jär­jes­te­tään Hei­nä­pään urhei­lu­kes­kuk­sessa Oulussa 23.–25.8.

Ter­ve­tu­loa seu­ra­maan loh­koar­von­taa Kesä­ka­dulle.