Tapahtuma
to 1.11.2018
klo 15.00 — 19.00

Joulupuu-keräys

Oulun Ter­va­por­va­rien Nuor­kaup­pa­ka­mari jär­jes­tää Val­keassa Jou­lu­puu keräyk­sen Kesä­ka­dulla.
Jou­lu­puu on joka­vuo­ti­nen hyvän mie­len tem­paus, joka tuo jou­lu­mie­len sekä lah­jan anta­jalle että saa­jalle ja hänen per­heel­leen.

Hyvä­sy­dä­mis­ten ihmis­ten avulla tul­laan kerää­mään tänä­kin vuonna val­tava määrä jou­lu­lah­joja lap­sille, jotka ovat las­ten­suo­je­lun pii­rissä, huos­taan otet­tuna, sijais­per­heessä, las­ten­ko­dissa tai muu­toin per­he­ti­lan­teen vuoksi jäi­si­vät ilman Jou­lu­pu­kin tuo­mi­sia.

Keräys toteu­te­taan Nuor­kaup­pa­ka­mae­rei­den vapaa­eh­tois­voi­min jou­lu­kuun 2018 aikana ja lah­jat toi­mi­te­taan saa­jil­leen luo­tet­ta­vien pai­kal­lis­ten kump­pa­nei­den kuten kun­tien ja kau­pun­kien sosi­aa­li­toi­mis­to­jen kautta.

Ter­ve­tu­loa mukaan hyvän mie­len tem­pauk­seen!