Tapahtuma
la 16.9.2023
klo 12.30 — 12.50

Jonna Aaltonen: Lentoon -tanssiesitys Valkean Kesäkadulla la 16.9.

”Len­toon” on pieni tans­sioodi vapau­delle, kau­neu­delle, ilolle, hai­keu­delle, myös myö­tä­tun­nolla, luo­pu­mi­selle, loh­dul­li­suu­delle ja toi­volle. Per­for­manssi laa­jen­taa tans­sin kat­so­mi­sen käy­tän­töä, moni­muo­tois­taa kau­pun­ki­kult­tuu­ria ja lem­peästi ravis­te­lee käsi­tyk­siä tans­sista vain eli­tis­ti­senä, vai­keasti ymmär­ret­tä­vänä tai­teena.

Konsepti/koreografia/esiintyjä: Jonna Aal­to­nen | Tek­ni­nen apu; musiikki: Mikko Vää­rälä | Musiikki: The Swan; Camille Saint-Saens; Car­ni­val of the Ani­mals | Tuo­tanto: Jonna Aal­to­nen ja Län­ti­nen tans­sin alue­kes­kus | Vie­rai­lun tuo­tanto: JoJo – Oulun Tans­sin Kes­kus

Mitä: Jonna Aal­to­nen: Len­toon ‑tans­sie­si­tys
Missä: Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla
Mil­loin: La 16.9.2023 noin klo 12.30 alkaen, Fall Fas­hion Trends ‑muo­ti­näy­tök­sen jäl­keen

30. OuDance-fes­ti­vaali jär­jes­te­tään Oulussa 13.–17.9.2023.

Lisä­tie­toa tapah­tu­masta löy­dät täältä.