Tapahtuma
ti 5.3.2019
klo 09.00 — 13.00

Hyväntekeväisyysmyyjäiset

Oulun Yli­opis­ton konein­si­nöö­ri­kilta ry on vuonna 1965 perus­tettu opis­ke­li­ja­jär­jestö.
Las­kiaista kilta on viet­tä­nyt vuo­desta 1967 ja las­kiai­sen tee­mana on alusta läh­tien ollut hyvän­te­ke­väi­syys.

Tänä­kin vuonna kilta on hyvän­te­ke­väi­syys­asialla, las­ten ja nuor­ten puo­lesta jär­jes­tä­mällä perin­tei­set hyvän­te­ke­väi­syys­myy­jäi­set.
Myy­jäis­ten pito­paik­kana tänä vuonna toi­mii Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­katu.

Tem­pauk­sen hyvän­te­ke­väi­syys­myy­jäis­ten tuotto lah­joi­te­taan lyhen­tä­mät­tö­mänä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Maik­ku­lan pai­kal­li­syk­si­kölle.

Ter­ve­tu­loa hyvän­te­ke­väi­syy­sos­tok­sille!