Tapahtuma
to 10.10.2019
klo 11.00 — 14.30

Hyvän mielen talo

Hyvän mie­len talo ry jär­jes­tää tem­pauk­sen maa­il­man mie­len­ter­veys­päi­vän kun­niaksi.
Pai­kan päällä jae­taan vih­reitä ilma­pal­loja ohi­kul­ki­joille.

Ter­ve­tu­loa!