Tapahtuma
ke 20.11.2019
klo 14.00 — 17.00

Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry esittäytyy Lasten Oikeuksien Päivänä

Hope ry Oulu on pai­kalla Lap­sen oikeuk­sien päi­vänä 20.11. Mei­dät löy­tää Mari­me­kon liik­keen edestä Kesä­ka­dulta. Ter­ve­tu­loa kuu­le­maan toi­min­nas­tamme ja jou­lu­lah­ja­kam­pan­jas­tamme, joka käyn­nis­tyy 23.11. Otamme vas­taan myös jou­lu­ka­len­te­reita lap­sille jaet­ta­vaksi vielä tänään.

Hope Yhdessä & Yhtei­sesti ry on val­ta­kun­nal­li­nen vapaa­eh­tois­jär­jestö, joka aut­taa vähä­va­rai­sia ja äkil­li­sen krii­sin koke­neita lap­si­per­heitä kier­rä­te­tyillä vaate ja tava­ra­lah­joi­tuk­silla, tukee las­ten har­ras­tus­toi­min­taa sekä mah­dol­lis­taa vapaa-ajan elä­myk­siä. Tänä vuonna vie­tämme toi­min­tamme 10-vuo­tista kautta.