Tapahtuma
to 25.1.2024
klo 11.00 — 17.00

Hius- ja kauneudenhoitoalan tapahtuma Valkeassa

OSAO:n Kon­tin­kan­kaan 3.vuoden opis­ke­li­jat jär­jes­tä­vät Val­keassa tapah­tu­man 25.1.2024 klo 11–17 Kaup­pa­kes­kus Val­keassa Kesä­ka­dulla.

Opis­ke­li­jat teke­vät veloi­tuk­setta pika­kam­pauk­sia, huu­li­meik­kejä, kyn­sien lak­kauk­sia ja käsien hie­ron­taa!

Ter­ve­tu­loa!