Tapahtuma
to 5.7.2018
klo 12.00 — 16.00

Hip Hop Corner -nuorisotapahtuma

Hip Hop Cor­ner on nuor­ten vapaa­muo­toi­sesti ohjat­tua toi­min­taa hip­ho­pin parissa.

Hipo Hop Cor­ne­rissa tutus­tu­taan yhdessä räp­päyk­seen, levy­soit­ti­miin sekä rum­pu­ko­nei­den omi­nai­suuk­siin sekä musii­kin mik­sauk­seen ja skrät­säyk­seen.
Lisäksi kokeil­laan frees­tyle- ja open mic ‑räp­päystä omilla ja mui­den ver­seillä.
Tapah­tuma tar­joaa ohjauk­sen, tuen ja lait­teis­tot sekä uutta ins­pi­raa­tiota, har­ras­tuk­sia ja ilmai­sun muo­toja.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Katku ry ja Oulun kau­pun­gin KAAOS ‑pro­jekti.

Ter­ve­tu­loa mukaan!