Tapahtuma
la 2.3.2024
klo 11.00 — 17.00

Finesports Gaming Lounge la 2.3. klo 11-17

Fines­port­sin Gaming Lounge saa­puu jäl­leen Oulun Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan tuo­den muka­naan päi­vän täy­deltä jän­ni­tystä ja viih­dettä koko per­heelle!

Lau­an­taina 2. maa­lis­kuuta, kello 11–17, Val­kean Kesä­ka­dulle raken­tuu ainut­laa­tui­nen peli­ko­ke­mus­ten kei­das, jossa voit haas­taa sekä itsesi että ystä­väsi.

Fines­port­sin Gaming Loun­gessa on tar­jolla pelat­ta­vaa jokai­seen makuun, olitpa sit­ten urhei­lu­pe­lien ystävä, VR-koke­muk­sista innos­tuva tai tule­vai­suu­den ral­li­kuski.

Gaming Loun­gessa sinua odot­taa uusim­mat pelit ja lait­teet:

  • Syöksy jäälle NHL24:ssa PlayS­ta­tion 5:lla ja näytä tai­tosi kau­ka­lossa.
  • Koe jal­ka­pal­lon huuma FC24:ssä PlayS­ta­tion 5:lla.
  • Tartu VR-lasei­hin ja heit­täydy Beat­Sa­be­rin maa­il­maan, jossa musiikki ja rytmi koh­taa­vat ainut­laa­tui­sella tavalla.
  • Koe adre­na­lii­nin virta WRC23:ssa ammat­ti­ta­son ajo­si­mu­laat­to­rilla ja näytä, kuka on nopein kuski.

Kil­pai­lut pyö­ri­vät koko tapah­tu­man ajan, joten voit haas­taa ystä­väsi ja tavoi­tella voit­toja mil­loin tahansa kello 11–17 välillä.
Lisäksi luvassa on mah­ta­via pal­kin­toja, joten panosta par­haim­paan suo­ri­tuk­seesi ja lähde mukaan unoh­tu­mat­to­maan peli­ta­pah­tu­maan.

Fines­port­sin Gaming Lounge on paikka, jossa pelaa­jat koh­taa­vat, uudet ystä­vyy­det sol­mi­taan ja kil­pai­lu­henki syt­tyy. Tule mukaan luo­maan ainut­laa­tui­sia peli­ko­ke­muk­sia ja nauti päi­västä täynnä haus­koja het­kiä ja jän­ni­tystä!

Tapah­tuma on mak­su­ton.