Tapahtuma
ke 29.5.2019
klo 17.00 — 18.30

Citydance goes Valkea!

City­dancen tans­si­jat val­taa­vat Val­kean Kesä­ka­dun lavan kes­ki­viik­kona 29.5 klo 17.00 ja 18.00.

Tanssi-iskussa näh­dään eri tans­si­la­jien eri-ikäi­siä har­ras­ta­jia. Voi myös olla, että juon­ta­jana toi­miva tans­sin­opet­taja Teemu Tuo­hi­maa innos­taa ylei­sön vähän tet­saa­maan eri tans­si­muu­veja Fort­Dance tyy­liin! Esi­tyk­sen kesto noin 20 minuut­tia.

Tuu tutus­tu­maan eri tans­si­la­jei­hin esi­tys­ten kautta, tiiä vaikka alkaisi tans­si­jal­kaa vipat­ta­maan!

Tans­si­kes­kus City­dance