Tapahtuma
ke 22.1.2020
klo 16.30 — 17.00

Voi Hyvin! Beauty Center: Sh´bam goes Lavis

Ter­veyttä, iloa ja hyvää oloa tans­sin avulla. Ihastu iloi­seen ryt­miin ja tanssi mukana.  Beauty Cen­te­rin huip­puoh­jaa­jien opas­tuk­sella sinä­kin osaat!

Beauty Cen­ter on nais­ten lii­kun­ta­kes­kus Oulun yti­messä. Yli 70 ryh­mä­lii­kun­ta­tun­tia vii­kossa, kun­to­sali, toi­min­nal­li­nen sali, sisä­pyö­räily, upeat sau­na­ti­lat ja infra­pu­na­sauna. Beauty Cen­te­rillä on help­poa ja tur­val­lista aloit­taa liik­ku­mi­nen ja viih­tyä pit­kään.

Voit hank­kia Val­keasta kuu­kau­den kokei­lu­kor­tin huip­pue­dul­li­seen 20 euron hin­taan klo 13–20 väli­senä aikana Beauty Cen­te­rin stän­diltä!