Tapahtuma
to 7.6.2018

Alexandria Pankkiiriliike

Pank­kii­ri­liike Alexandrian pro­moo­tio Val­keassa.
Alexandria tar­joaa laa­duk­kaita ja help­po­hoi­toi­sia sääs­tä­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen rat­kai­suja sekä ensi­luok­kaista hen­ki­lö­koh­taista pal­ve­lua.
Asian­tun­teva ja pal­ve­lual­tis hen­ki­lö­kun­tamme aut­taa löy­tä­mään juuri sinun tar­pei­siisi sopi­vat sääs­tä­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen rat­kai­sut.

 

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan pal­ve­lui­himme pro­moo­tio­pis­teel­lemme Kaup­pa­kes­kus Val­kean 1.krs:n kaup­pa­käy­tä­välle.