Kaup­pa­kes­kus Val­keasta huip­pue­tuja opis­ke­li­joille

Opis­ke­lija, olet var­maan­kin jo tutus­tu­nut Val­ke­aan?

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on ainut­laa­tui­nen kah­desta kort­te­lista ja niitä yhdis­tä­västä kate­tusta Kesä­ka­dusta muo­dos­tuva noin 50 liik­keen ja ravin­to­lan koko­nai­suus. Val­kea sijait­see aivan Oulun yti­messä!

Val­kean kaup­pi­aat ja ravin­to­lat tar­joa­vat sinulle liu­dan huip­pu­tar­jouk­sia, jotka löy­dät koo­tusti tältä sivulta ja saat käyt­töösi kas­salla opis­ke­li­ja­kort­tiasi näyt­tä­mällä.

Ter­ve­tu­loa Ouluun ja Val­ke­aan!

Huom! Opis­ke­li­jae­tua ei voi yhdis­tää mui­hin tar­jouk­siin. Opis­ke­li­jae­tuun voi sisäl­tyä myös muita ehtoja. Kysy tar­kem­min liik­keestä!

Kampanjatarjoukset