HUIKEAT TARJOUKSET ETUKUPONKIVIHKOSTA!

Val­kean ystä­vän vii­kon­lo­pun eri­koi­suus on perin­teeksi muo­dos­tu­nut ja super­suo­sittu etu­ku­pon­ki­vihko, jossa kym­me­nit­täin upeita tar­jouk­sia Val­kean liik­keistä ja ravin­to­loista.

Hae oma etu­ku­pon­ki­vih­kosi Val­kean liik­keistä ti 7.2. alkaen ja hyö­dynnä edut  11.–14.2. Val­keassa. Huom: Kupon­ki­vih­koja 1 kpl / asia­kas. Kupon­ki­vih­koja rajoi­tettu 10 000 kpl erä.