YÖTÖN YÖ & VALKEAN VALSSIT

SHOPPAILUA KLO 23 ASTI!

Kesä­ka­dulla:
09:00 Matti Mai­nio toi­vot­taa kaikki ter­ve­tul­leeksi Yötön Yö tapah­tu­maan
Tar­jouk­sia ja mai­nok­sia
Yötön Yö etu­ko­pun­keja jaossa
17:55 Matti Mai­nio toi­vot­taa kaikki ter­ve­tul­leeksi Val­kean Vals­sei­hin
18:00 Dj Ossi & tans­si­musiik­kia
18:30 Tans­si­koulu Vamok­sen valssi-tans­si­kurssi
19:00 Dj Ossi & Tans­si­musii­kia
19:30 Marko & Jukka ja Jack­pot
20:15 Ilma­tan­gon SM kar­sin­nat + Matti Mai­nio & Dj Ossi
20:45 Marko & Jukka ja Jack­pot
21:30 Tans­siar­vonta Tan­go­mark­ki­noille ja Kiu­ru­ve­den Iskel­mä­vii­koille + Matti Mai­nio
Dj Ossi & Tans­si­musiik­kia
22:00 Marko & Jukka ja Jack­pot
22:45 Dj Ossi
23:00 Tilai­suus päät­tyy ja Dj Ossi kiit­tää

Ter­ve­tu­loa!