Mah­ta­via arvon­toja, tar­jouk­sia ja muita elä­myk­siä

koko per­heelle vau­vasta vaa­riin!

Kut­summe sinut juh­lis­ta­maan 7‑vuotissyntymäpäiviämme pe–su 14.–16.4. Synt­tä­rioh­jel­massa on monen­lai­sia arvon­toja ja kisoja, nons­top-tyy­li­kou­lua, yhteis­tai­de­teok­sen maa­lausta ja kai­ken kruu­naa etu­ku­pon­ki­vihko täynnä huip­pu­tar­jouk­sia Val­kean liik­kei­siin!

Tapah­tu­man tuot­taa pai­kal­li­nen Team Simi­Sami.