Osa Val­kean liik­keistä tar­joaa autolla tule­ville asiak­kail­leen hyvi­tystä park­ki­mak­susta. Hyvi­tyk­sen määrä ja ehdot vaih­te­le­vat liike- ja ravin­to­la­koh­tai­sesti. Katso alta lista!